கல்வியாளர்கள்

Joyce

Dr.Joyce Kennedy,

M.A,B.Ed,M.phil,Ph.D,M.A(His),
Teacher / Writer / Poetess,
St.Joseph’s Hr. Sec. School, Kootapuly.
Awards:
பாரதி விருது - 2018, சிலம்புச் செல்வர் ம.பொ.சி விருது - 2019, கபிலர் விருது - 2019, அம்மா கவிக்குயில் விருது - 2019, குறளரசு விருது - 2019, கலாம் சமூகக்கவிச்சிற்பி விருது - 2019, கலாம் கனவு ஆசிரியர் விருது - 2019, சாந்தலிங்க அடிகளார் விருது - 2020, சேவா-ரத்னா-விருது - 2020,கவிக்கோ விருது - 2020, சிறந்த வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது - 2020
varunya

Dr. J.Mary Varunya

MBBS, MD(Radiodiagnosis), DNB(Radiodiagnosis),
Consultant Radiologist,
Prima Diagnostics, Bangalore.
 
Faculty, Department of Radiodiagnosis,
Vydehi Institute of Medical Sciences and Research Centre,
Bangalore.
sobers

Dr. S.Sobers,

BPES, B.PED, M.PED, MPhil, Ph.D
Director of Physical Education,
Hindustan College of Arts and Sciences,
Kelambakkam, Chennai.

 

 

 

 

 

Armstrong

Capt. Armstrong George,

Ship Captain,
SC INNOVATIVE,
Ukraine.
chezhiyan

Capt. Chezhiyan Kasimirraj,

Ship Captain,
Vships,
United Kingdom.