தொழிலதிபர்கள்

leon

Mr. S. Selvan Leon

Managing Director

Oxford Industries

Chennai

kennedy

Mr. G. Kennedy

Proprietor

Venlily Polymers

Chennai

Arockiamj

Mr. Joseph Leon @ Arockiyam

Managing Director

Prince Jewellery

Nagercoil

josephjohn

Mr. A. Joseph John Victoria

Managing Director

St.John’s Sea Foods

Mylaudy