தொழிலதிபர்கள்

leon

Mr. S. Selvan Leon

Managing Director

Oxford Industries

Chennai

kennedy

Mr. G. Kennedy

Proprietor

Venlily Polymers

Chennai

Arockiamj

Mr. Joseph Leon @ Arockiyam

Managing Director

Prince Jewellery

Nagercoil

josephjohn

Mr. A. Joseph John Victoria

Managing Director

St.John’s Sea Foods

Mylaudy

Kennedy

Mr. A. Joseph Kennedy Mascarenas

Proprietor

Mario Auto Agency (TVS Authorized Dealer)

Anjugramam