புனித ஜோசப் மேல்நிலைப்பள்ளி
கூட்டப்புளி

பள்ளி நிர்வாகம்
மேலாளர்: மேதகு. ஸ்டீபன் அந்தோனி பிள்ளை ஆண்டகை
(தூத்துக்குடி மறைமாவட்ட ஆயர்)
தாளாளர்: அருட்பணி. J. இரஞ்சித்குமார் கர்டோசா அடிகளார்
(கூட்டப்புளி பங்குத்தந்தை)

ஆசிரியர்கள்
தலைமையாசிரியர் :
உயர்திரு. D. வெனிஸ் M.A.,M.Ed.,M.Phil.,

முதுகலைப் பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் :
1. திருமதி. A. சகாய மேரி M.Sc.,M.Ed.,M.Phil.,
2. உயர்திரு. A. ஜாண் ரூபின் குமார் கோஸ்தா M.A.,B.Ed.,M.Phil.,
3. உயர்திரு. J. ஆரோக்கிய தாஸ் M.Com.,M.Ed.,M.Phil.,M.A.
4. உயர்திரு. J. ஆரோக்கிய சோரப் M.A.,B.Ed.,M.Phil.,
5. திருமதி. P.L. மதி M.Sc.,B.Ed.
6. திருமதி. A. எழில் அரசி M.Sc.,B.Ed.
7. திருமதி. S. மேரி சரோஜா M.A.,B.Ed.
8. திருமதி. S. ரீட்டா ஜெசோரின் M.A.,B.Ed.
9. திருமதி. D. சகாய அருள் நிசா M.Sc.,B.Ed.,M.Phil.,

தொழிற்கல்வி ஆசிரியர் :
10. உயர்திரு. V. முருகன் M.Com.,M.Ed.,M.Phil.

பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் :
11. திருமதி. S. ஜோபோனா B.Sc.,B.Ed.,M.A.,
12. திருமதி. T. ஜூடு லூயி நான்ஸி M.Sc.,B.Ed.,
13. முனைவர். திருமதி. R. ஜாய்ஸ் கர்சீலியா M.A.,B.Ed.,M.Phil.,Ph.D.
14. திருமதி. C. லதா M.A.,B.Ed.,
15. திருமதி. A. ஜெனட் M.A.,B.Ed.,
16. செல்வி. A. கலையரசி M.A.,B.Ed.,
17. உயர்திரு. B. ஜோசப் அந்தோணி தஸ்நேவிஸ் M.Sc.,M.Ed.,
18. உயர்திரு. C. ஆன்றோ ஜேம்ஸ் மினிகர் ( இடைநிலை ஆசிரியர்)
19. உயர்திரு. D. ஜோசப் இக்னேசியஸ் மார்சல் ( உடற்கல்வி ஆசிரியர்)
20. திருமதி. M. ஆரோக்கிய ஆஞ்சலிஸ் ( இடைநிலை ஆசிரியர்)
21. திருமதி. S. சகாய லெபோரா (தையல் ஆசிரியர்)

நிர்வாக மானியம் பெறும் ஆசிரியர் :
22. திருமதி. A. பிரின்ஸ் அனி டாப்னி B.E.,

அலுவலகப் பணியாளர்கள்:
1. உயர்திரு. S. மோட்ச எட்வின் (எழுத்தர்)
2. உயர்திரு. R. ஜோசப் ஜாண்சன் D.E.C.E. (ஆய்வக உதவியாளர்)
3. உயர்திரு. S. ஜோசப் லடிஸ் ரெக்ஸன் (அலுவலக உதவியாளர்)
4. உயர்திரு. S. இராபின்சன் (காவலர்)
5. உயர்திரு. P. இசக்கிமுத்து (துப்புரவாளர்)